Om Margrethelund

Plejecenterleder Roberto Velosa siger:
'På Margrethelund har vi de perfekte rammer til at skabe et trygt og godt liv for vores beboere. Vores beliggenhed og størrelse indbyder til et nært samarbejde imellem personale og beboere, og vi vægter aktiviteter og samvær højt.'

Plejecenter Margrethelund er et botilbud beregnet til somatiske borgere, der på grund af deres betydelig og varig nedsatte fysiske funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og aktivering, og som ikke kan få disse behov dækket på anden vis.

Beslutningen om indflytning i plejeboligerne træffes af borgeren, dennes pårørende, demenskoordinator og visitator.

Det er Plejecentret Margrethelunds mål at skabe et hjem for hver enkelt beboer. Alle beboere skal føle, at de har et hjem, hvor de kan føle sig trygge. Vi ønsker at tilbyde beboeren en bolig, hvor beboeren får mulighed for at styrke sin fysiske, psykiske og sociale færdigheder og bibeholde sin forbindelse til netværk og omverdenen, alt i tæt samarbejde med familie og venner.

Det er Plejecentret Margrethelunds formål at sikre livskvalitet igennem omsorg, pleje og aktiviteter, der er tilpasset den enkelte beboers aktuelle behov, men samtidig at sikre den enkelte medindflydelse eller valgmuligheder udefra den enkeltes formåen. Alle tiltag i tæt samarbejde med evt. pårørende.

Vi kvalificerer medarbejderne løbende, personligt som fagligt, så vi fremstår som en enhed der er åben og tillidsfuld, og som kan yde støtte og vejledning til pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.

Adresse
Kong Georgsvej 9
2950 Vedbæk Tlf. 4849 4500