Tilsyn

Margrethelund får i løbet af året besøg af flere forskellige myndighedstilsyn.

Embedslægen kommer på vegne af Sundhedsstyrelsen på uanmeldt besøg. Formålet er at kvalitetssikre den sundhedsfaglige indsats på plejecentret.

Embedslægen har bl.a. fokus på, om der foretages den fornødne dokumentation af arbejdet, om der foreligger retningslinjer for pleje- omsorgsarbejdet, og om de hygiejniske forhold er i orden.

Embedslægen undersøger om beboernes medicin administreres korrekt, og det tilses om beboerne får en hensigtsmæssig ernæring, om der er adgang til aktiviteter og træning, og om den enkeltes rettigheder i forhold til lovgivningen respekteres.

Læs Embedslægetilsyn 2016 på Margrethelund her (nyt vindue - pdf)

Hørsholm Kommune fører tilsyn med plejecentrene i kommunen gennem uanmeldte tilsyn. Tilsynet foregår som en samtale med udvalgte beboere på plejehjemmet. I samtalen bliver der blandt andet talt om trivsel, omsorg og aktiviteter med udgangspunkt i et spørgeskema. Der bliver sat fokus på den enkelte beboers opfattelse af situationen, samt på den tilsynsførendes objektive indtryk.

Læs Hørsholm Kommunes tilsynsrapport her (nyt vindue - pdf)

Læs Plejeboligerne Margrethelunds endelige tilsynsrapport her (nyt vindue - pdf)

Herudover fører Fødevarestyrelsen og Brandmyndighederne ved uanmeldte besøg kontrol med henholdsvis forholdene i afsnittenes køkkener og med brandsikkerheden i huset.

Alle besøg afrapporteres til os og til Hørsholm Kommune. Rapporterne fra Embedslægen og fra de kommunale tilsyn, samt fødevarestyrelsen vil også være at finde som link på Margrethelunds hjemmeside.