Vi ved, at det er en svær beslutning at skulle sige farvel til sin nuværende bolig og lægger stor vægt på, at indflytningen bliver så tryg og god som muligt i tæt samarbejde med dig, dine pårørende og personalet. Flytningen opleves oftest tryggest hvis boligen er møbleret inden indflytningen. Dato for indflytning af møbler m.m. aftales med afdelingslederen.

På Margrethelund er der personale til rådighed hele døgnet, og vi er behjælpelige med de personlige og praktiske gøremål, som du ikke selv kan klare.

Vi lægger meget vægt på, at det bliver et godt samarbejde, hvor du og dine pårørende er aktiv, i det omfang du/I kan, trods eventuelle nedsatte færdigheder.

Møbler

Alle boliger er på forhånd møbleret med plejeseng, loftslift og medicinskab. Derudover er der plads til andre egne møbler samt naturligvis billeder, lamper og gardiner. Du og dine pårørende skal selv sørge for at hænge billeder op. Vær opmærksom på at løse ledninger er forsvarligt hæftet til panel/væg.

Tæpper er desværre årsag til mange fald, og vi fraråder derfor, at der lægges tæpper på gulvet. Hvis du er kørestolsbruger, er det ikke muligt at have tæppe på gulvet. Personalet står gerne til rådighed med vejledning om en hensigtsmæssig indretning. Det kan af hensyn til sikkerheden blive nødvendigt at ændre indretningen i din bolig, hvis du får brug for flere hjælpemidler.

Du skal selv have dyne, hovedpude sengelinned og håndklæder med. Dyner og puder skal være vaskbare og kunne tørres i tørretumbler. I tilfælde af behov for speciel pleje kan der blive tale om anskaffelse af flere puder og dyner.

Indboforsikring mv.

Vi anbefaler, at du bibeholder dine forsikringer, da der ikke er fælles forsikringer på Margrethelund. Kontakt venligst eget forsikringsselskab for yderligere informationer.

Indflytningssamtale

Når du er flyttet ind, afholdes der en samtale med dig, dine pårørende, afdelingsleder, sygeplejerske samt kontaktperson.

Samtalens formål er at indgå aftale om hvilke ønsker du har til hverdagen og hvad der er behov for hjælp til. Disse aftaler vil derefter indgå i Servicekontrakt mellem dig og Plejehjem Margrethelund. Det drejer sig om både lovbestemte og valgfri ydelser. Desuden indgås der aftale om hvorledes din fremtidige bolig kan indrettes. Der henvises også til Hørsholm Kommunes hjemmeside vedrørende gældende kvalitetsstandarder for beboere på plejehjem.

Du får udpeget en kontaktperson. Kontaktpersonen er den medarbejder, der i hverdagen har den tætteste kontakt til dig, og som er ansvarlig for planlægning og til dels udførelsen af pleje og omsorg for dig.

Kontaktpersonen er ligeledes det ansvarlige bindeled mellem dig, dine pårørende og andre, der er involveret i dit hverdagsliv.