Ved indflytning tildeles en kontaktperson som har det overordnede ansvar for hverdagslivet på Margrethelund for den enkelte beboer.

Kontaktpersonen samarbejder og koordinerer, efter aftale med dig, med din familie og tværfaglige samarbejdspartnere. Ved kontaktpersonens fravær overtages pleje og omsorg af andet personale.

Personalet går i arbejdsbeklædning og bærer et synligt skilt med navn.

Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, kan du rette henvendelse til såvel din kontaktperson / afdelingsleder eller plejehjemsleder.

Vi har delt døgnet ind i tre perioder, dagvagten, der møder i tidsrummet kl. 07 – 15, aftenvagten møder fra kl. 14.30 til 23 og nattevagten, der er der fra kl. 23 – 07.