Besøg ifm. Corona

13.12.2020

Der gælder flg. retningslinjer for besøg i øjeblikket:

 • Besøg kan foregå i beboerens egen bolig, hvis det sker i en kritisk situation eller den besøgende er den nærmeste pårørende. En kritisk situation er fx et uopsætteligt besøg af en nær pårørende hos en kritisk syg eller døende person.
 • Besøg kan ske i et særligt besøgsrum af højst 3 faste, nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to nære pårørende). Dog højst to nære pårørende ad gangen.
 • Besøgende skal anvende mundbind eller visir under hele besøget.
 • Besøgsrummet må kun benyttes til besøg, og der skal være synlig markering af rummets funktion/regler for brug.
 • Ved indgangen til besøgsrummet skal der være håndsprit.
 • Besøg som ikke sker i en kritisk situation eller af de 3 faste nære pårørende, skal foregå på udendørsarealer, fx i pavillon.
 • Besøgende har ikke adgang til toiletforhold under besøget.

I Hørsholm Kommune gælder følgende retningslinjer for besøg:

 • Tid og sted for besøg aftales inden og senest dagen før via kontaktpersonen
 • Besøgende må ikke have symptomer, der kan give mistanke om smitte med COVID-19
 • Der må højst være to besøgende ad gangen i et besøgsrum, og det anbefales, at der højst er to besøgende ad gangen i en besøgspavillon.
 • Besøgende skal vaske eller spritte hænder inden og efter besøg
 • Besøgende skal anvende mundbind eller visir under besøget
 • Besøg kan gennemføres i tidsrummet fra kl. 11 til 20
 • Besøg i besøgsrum eller pavillon må vare op til en time
 • Den besøgende skal afspritte de ting, de har rørt ved under besøget, inden de forlader borgerens bolig

Borgeren har ret til at forlade sit hjem. I Sundhedsstyrelsens vejledning står der:

”Borgere, som bor på plejecentre, botilbud m.m. har lige som andre borgere ret til at forlade deres hjem, fx på besøg, indkøb el.lign., og vende tilbage. Herved kan de potentielt bringe smitte med tilbage.

Hvis beboeren udviser covid-symptomer skal proceduren ”Mistanke om covid-19 smitte” følges.

Borgere på plejecentre er i særlig risikogruppe og skal instrueres i følgende når de forlader deres hjem:

 • Smitterisikoen og forebyggelsen ved at forlade plejecentret
 • At holde afstand til øvrige medborgere
 • Lave aftale om hvornår han/ hun forventer at være retur igen
 • Vaske hænder og hånddesinfektion, når han/hun kommer tilbage"

Særligt vedrørende besøg af frisører, fodterapeuter og fysioterapeuter, der leverer vederlagsfri fysioterapi:

 • Ovenstående faggrupper skal så vidt muligt udføre deres praksis i borgerens bolig, alternativt udenfor
 • Der skal bæres mundbind eller visir
 • Anden praksis kan ske ud fra en individuel og konkret vurdering i samarbejde med den enkelte enheds ledelse

Når rickshawcyklen benyttes til at køre tur med en beboer:

 • Der cykles med én borger ad gangen
 • Hvis rickshawcyklen har kaleche, skal denne være opslået under køreturen, uanset vejret
 • Borger / pårørende/ cykelpilot udfører håndhygiejne før og efter cykelturen
 • Cykelpilot/ pårørende skal have mundbind på under turen
 • Før og efter turen afspritter cykelpiloten/ den pårørende de steder på cyklen, som har personkontakt