Margrethelunds vision

Vi skaber et hjem, hvor beboeren føler tryghed. Vi tilbyder en hverdag med mulighed for at vedligeholde og styrke fysiske, psykiske og sociale færdigheder samt bibeholde forbindelsen til netværk og omverden

Margrethelunds kerneopgave

Vores værdier tager udgangspunkt i vores kerneopgave, som vi har defineret således 'Vi lykkes, når vi sammen opretholder det værdige liv' - og det gør vi blandt andet på følgende måder:

  • Vi arbejder rehabiliterende for at bibeholde funktionsniveau
  • Vi medinddrager pårørende
  • Vi har et tæt tværfagligt samarbejde
  • Vi har en god og tydelig kommunikation om den enkelte beboer
  • Vi har fokus på kompetence-udvikling