Der gælder samme regler vedrørende valg af læge og tandlæge, som da du boede hjemme. Du kan således beholde både din læge og tandlæge, men vi opfordrer til, at du skifter til de praktiserende læger, der besøger Margrethelund fast en gang om ugen - særligt hvis du er gangbesværet.

Vores faste tilknyttede læger er Johnsen og Kastrup i Hørsholm Hovedgade.

Betalingen for tandlæge og medicin er ligeledes uændret.

Vi har desværre ikke mulighed for at ledsage dig til læge / tandlæge.

Hvis din læge vurderer det, kan lægen besøge dig i dit hjem på Margrethelund.

Vi får medicin leveret fra Hørsholm apotek.

Apoteket kræver, at du indgår en PBS-ordning, for at din medicin kan leveres direkte til Margrethelund – i modsat fald bedes du eller din familie selv sørge for at hente og betale din medicin på apoteket.

Hvis din læge vurderer, at du kan få dosisdispenseret medicin, vil du overgå til det. Ikke al medicin er dog egnet til dosisdispensering.

Vedrørende tandlæge er det muligt at blive visiteret til Kommunens omsorgstandpleje, hvis man ikke selv har mulighed for at komme til sin egen tandlæge.

Sygeplejersken kan hjælpe dig med at blive tilknyttet omsorgstandplejen.