Som ansat på plejeboligerne er du ansat i Hørsholm Kommune. Der foreligger stillings- og funktionsbeskrivelser for alle ansatte og Hørsholm Kommunes Personalepolitik og IT-politik ligger til grund for vores samarbejde.
Medarbejdernes løn fastsættes efter individuelle lønaftaler og efter forhandling med Hørsholm Kommune og de faglige organisationer.

Som medarbejder vil du indgå i vores tværfaglige teams, hvor vi vægter personlig og faglig udvikling højt, og tilbyder gode kompetenceudviklingsmuligheder.

Vi arbejder med kontaktpersoner, det vil sige, at du som medarbejder skal samarbejde med beboeren og dennes pårørende for at planlægge dagligdagen og dens gøremål for de beboere, du er ansvarlig for.

Der findes ressourcepersoner inden for forskellige områder så som forflytning, inkontinens mv.

Vi arbejder med Elektroniske Borger Journaler, hvori al dokumentation om den enkelte borger noteres.

Vi har et MED-udvalg, som sikrer udvikling og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og ligeledes indgår der arbejdspladsvurdering (APV) i vores dagligdag.

En gang årligt vil du blive inviteret til personaleudviklingsamtale (US-samtale) med din leder, hvor der er mulighed for at drøfte egen arbejdsindsats, udviklingsmuligheder, kompetence og samarbejde. US-konceptet indeholder tillige en årlig lederevaluering.

Vi har fokus på en sund arbejdsplads, og der er en politik for sygdom, trivsel, vold, rygning samt uddannelse.

Vi lægger vægt på medarbejderansvar og stor indflydelse på eget arbejde. Vi ønsker medarbejdere der vil samarbejde i en åben og ærlig dialog, hvor der gives plads til at tænke anderledes og lære af dette. Vi taler til hinanden og ikke om hinanden.