Du skal selv betale udgifterne til transport til tandlæge, optikker, frisør, byture mv.

Kørsel til læge og speciallæge er gratis, hvis du er gruppe 1 sygesikret, og konsultationen vedrører sygdom. Afdelingslederen kan være dig behjælpelig.

Hvis du skal til læge, tandlæge eller sygehus, og din familie ikke kan ledsage dig, kan afd. lederen skabe kontakt til Frivillighedscentret i Hørsholm, der kan yde hjælp til ledsagelse, hvis der er mulighed herfor.

Kun i helt særlige situationer kan personalet ledsage dig.