Vi opfordrer til, at du tegner abonnement hos Flextrafik. Det koster et mindre beløb, men til gengæld kan du køre nemt og billigt i biler, der er vant til at have kørestole og rollatorer med.

Du skal selv betale udgifterne til transport til tandlæge, optikker, frisør, byture mv.

Kørsel til læge og speciallæge er gratis, hvis du er gruppe 1 sygesikret, og konsultationen vedrører sygdom. Afdelingslederen kan være dig behjælpelig.

Hvis du skal til læge, tandlæge eller sygehus, og din familie ikke kan ledsage dig, kan afd. lederen skabe kontakt til Frivillighedscentret i Hørsholm, der kan yde hjælp til ledsagelse, hvis der er mulighed herfor.

Kun i helt særlige situationer kan personalet ledsage dig.