Der findes ingen kiosk eller lignende på Margrethelund eller i umiddelbar nærhed af plejecenteret.

Som en del af aktiviteterne arrangerer socialpædagogen tøjsalg på Margrethelund et par gange om året.

Vi opfordrer til, at beboerne benytter sig af mulighederne for online-handel, f.eks. som gentagne faste leveringer.