Bibliotek

Vi har mulighed for at få bøger i depot fra Hørsholm Kommunes biblioteker 4 gange om året, hvis du har særlige ønsker skal du give personalet besked.

FODTERAPEUT OG FRISØR

Med jævne mellemrum kommer der selvstændige fodterapeuter og frisører på Margrethelund. Se opslagstavlen på gangen med kontaktinformation.

Behandlingerne foregår efter aftale, og du betaler selv herfor. Din kontaktperson kan hjælpe dig med at bestille tid.

FØDSELSDAGE OG MÆRKEDAGE

Fødselsdage og mærkedage kan, hvis du ønsker det, holdes i afdelingens fællesrum. Din kontaktperson vil gerne hjælpe dig med planlægningen af arrangementet; men vi forventer, at du og din familie selv sørger for de praktiske ting.

Høreomsorg

Har du problemer med svækket hørelse, og har du behov for hjælpemidler i den sammenhæng, så tal med din kontaktperson.

Indkøb

Der findes ingen kiosk eller lignende på Margrethelund eller i umiddelbar nærhed af plejehjemmet.

Som en del af aktiviteterne arrangerer socialpædagogen tøjsalg på Margrethelund et par gange om året.

Vi opfordrer til, at beboerne benytter sig af mulighederne for online-handel, f.eks. som gentagne faste leveringer.

Måltider

Hovedmåltiderne består af morgenmad, frokost, middagsmad samt mellemmåltider, inklusiv drikkevarer – dog ikke vin, spiritus og kapselvarer med undtagelse af lyst øl til frokost i weekenden.

Breelteparkens køkken leverer den varme mad, der serveres om aftenen.

Menuplanen udkommer månedsvis og hænger på opslagstavlen og udleveres efter ønske til alle beboere.