EAN-nummer til elektronisk fakturering: 579 800 838 24 99

Hørsholm Kommunes CVR-nummer: 70 96 05 16

Din familie er altid velkommen til at kontakte os.

Når du er visiteret til en bolig på Margrethelund, er du velkommen til at komme og se boligen, inden du flytter ind.

Besøg foregår i dagtimerne i hverdagene (kl. 8-15), og du skal aftale det på forhånd med enten afdelingslederen eller den administrative medarbejder.

Margrethelund Plejehjem
Kong Georgesvej 9
2950 Vedbæk
Telefon: 48 49 45 00
e-mail: margrethelund@horsholm.dk

Administrativ medarbejder
Mette Rosenkrands 
Telefon: 48 49 45 03
e-mail: metr@horsholm.dk

Mette træffes alle dage på nær onsdage

Plejehjemsleder
Carsten Ilsøe
Telefon: 48 49 45 01
e-mail: cil@horsholm.dk

Afdelingsleder
Christina Krogh-Schlichter
Telefon: 48 49 45 22
e-mail: cks@horsholm.dk

Udviklingssygeplejerske 
Karina Bruun Hytting
Telefon: 48 49 45 19 
e-mail: kah@horsholm.dk

Sygeplejerske/Klinisk vejleder 
Karina Bruun Hytting
Telefon: 48 49 45 19 
e-mail: kah@horsholm.dk

Fysioterapeut
Inge Søndergaard
Tlf. 48 49 45 20
e-mail: isl@horhsolm.dk

Aktivitetsmedarbejder
Karina Øvre
Tlf. 48 49 45 21
e-mail: kaov@horsholm.dk