EAN-nummer til elektronisk fakturering: 579 800 838 24 99

Hørsholm Kommunes CVR-nummer: 70 96 05 16

Din familie er altid velkommen til at kontakte os.

Når du er visiteret til en bolig på Margrethelund, er du velkommen til at komme og se boligen, inden du flytter ind.
Besøg foregår i dagtimerne i hverdagene (kl. 8-16), og du skal aftale det på forhånd med enten afdelingslederen eller den administrative medarbejder.

Af ressourcemæssige årsager tilbyder vi ikke besøg for borgere, der endnu ikke er visiteret til en bolig på Margrethelund.

Margrethelund Plejehjem
Kong Georgsvej 9
2950 Vedbæk
Telefon: 48 49 45 00
e-mail: margrethelund@horsholm.dk

Administrativ medarbejder
Mette Rosenkrands 
Telefon: 48 49 45 03
e-mail: metr@horsholm.dk

Plejehjemsleder
Roberto Velosa
Telefon: 48 49 45 01
e-mail: rhv@horsholm.dk

Afdelingsleder
Carsten Ilsøe
Telefon: 48 49 45 22
e-mail: cil@horsholm.dk

Udviklingssygeplejerske
Christina Krogh-Schlichter
Telefon: 48 49 45 18
e-mail: cks@horsholm.dk

Sygeplejerske/Klinisk vejleder 
Runa von Huth
Telefon: 48 49 45 19
e-mail: rvh@horsholm.dk

Fysioterapeut
Inge Søndergaard
Tlf. 48 49 45 20
e-mail: isl@horhsolm.dk

Aktivitetsmedarbejder
Karina Øvre
Tlf. 48 49 45 21
e-mail: kaov@horsholm.dk