Vi har mulighed for at få bøger i depot fra Hørsholm Kommunes biblioteker 4 gange om året, hvis du har særlige ønsker skal du give personalet besked.